انتقاد شدید سخنگوی وزارت خارجه روسیه از اوباما

نخستین جشنواره آدم برفی در خوی
مهر نوشت: سخنگوی وزارت خارجه روسیه با بیان اینکه سیاست خارجی دولت اوباما طی هشت سال گذشته همه جهان را منزجر کرده، گفت که دولت وی باید محکوم شود.

نخستین جشنواره آدم برفی در خوی