معاون سیاسی وزارت کشور: نسبت به مشارکت مردم در انتخابات نگرانی نداریم

نخستین جدا شده استقلالی‌ها را بشناسید
ایسنا نوشت: مدیرکل سیاسی وزارت کشور با اشاره به ضرورت مشارکت بالای جامعه در انتخابات، گفت: مشارکت بالای مردم در سرنوشت خود ، قدرت نرم نظام محسوب می‌شود.

نخستین جدا شده استقلالی‌ها را بشناسید