موج تغییرات در قدیمی ترین باشگاه شمالغرب کشور/ مدیران ماشین‌سازی استعفا کردند

نخبگان و امریکای جدید
به دنبال کسب نتایج ضعیف و دور از انتظار ماشین سازی تبریز و استعفای سرمربی این تیم، خبر می رسد که مدیرعامل و قائم مقام این باشگاه نیز بصورت جداگانه استعفا کردند.

نخبگان و امریکای جدید