تاسیس انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشى با سرمایه اولیه اهدایى فیلم «لانتورى»

نجات ۱۶۶ نفر از سرما وبرف در جاده های استان توسط هلال احمر استان مرکزی
انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشى با حضور جمعی از جراحان پلاستیک و قربانیان اسیدپاشى و فعالان اجتماعى در حال ثبت و راه اندازی است.

نجات ۱۶۶ نفر از سرما وبرف در جاده های استان توسط هلال احمر استان مرکزی