تردد کشتی‌های ایرانی به ۸ بندر بزرگ اروپایی

نبی‌حبیبی: هم موتلفه نامزد معرفی کند، هم بقیه تشکل‌ها /پارادوکسی با ائتلاف ندارد
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: امروز بسیاری از موسسات رده‌بندی برای همکاری با ما اعلام آمادگی کرده‌اند، بنابراین در مورد مؤسسات رده‌بندی، مشکل کشتی‌‌های ما حل شده است.

نبی‌حبیبی: هم موتلفه نامزد معرفی کند، هم بقیه تشکل‌ها /پارادوکسی با ائتلاف ندارد