قرار قضایی برای شهردار بهارستان و گلپایگان صادر شد

نبرد تجربه و جوانی در تبریز/ سپاهان در فکر مدعی شدن
مهر نوشت: طی ۲ ماه اخیر خبر دستگیری شهردار و کارمندان شهرداری بهارستان در رسانه‌ها ردوبدل شده و حالا طبق قانون، قرار قضایی برای شهردار بهارستان و گلپایگان صادر شده است.

نبرد تجربه و جوانی در تبریز/ سپاهان در فکر مدعی شدن