تصاویر | زنان شکارچی در ژاپن

نایب‌ قهرمانی نماینده خوزستان در دور رفت لیگ برتر کبدی کشور
تعداد شکارچیان زن در ژاپن در سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی یافته که یکی از دلایل آن با کاهش تعداد شکارچیان مرد در این کشور است.

نایب‌ قهرمانی نماینده خوزستان در دور رفت لیگ برتر کبدی کشور