روایت خبرنگار ایلنا از ماجرای حیاط دولت

ناوهای ژاپن به ناوگروه آمریکا ملحق می‌شوند
ایلنا روایتی متفاوت از اتفاقی که هفته گذشته در حاشیه هیات دولت بین عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و خبرنگار باشگاه خبرنگاران افتاد،منتشر کرد.

ناوهای ژاپن به ناوگروه آمریکا ملحق می‌شوند