عکس| صفحه اول روزنامه کیهان پس از درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی

نام «هاشمی رفسنجانی», در میان هشتگ‌های پرخواننده توئیتر
روزنامه کیهان، پس از درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی صفحه اول خود را به خبر فوت او اختصاص داد.

نام «هاشمی رفسنجانی», در میان هشتگ‌های پرخواننده توئیتر