حفظ سرمایه انسانی اولین و مهمترین هدف پدافتد غیر عامل است

نام نویسی برای تورهای سیاحتی و زیارتی بازنشستگان آغاز شد
حیدری معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: استحکام بخشی و رعایت اصول ایمنی و حفظ سرمایه انسانی و کاهش تلفات جانی مهمترین اصل در پدافند غیر عامل بشمار میرود.

نام نویسی برای تورهای سیاحتی و زیارتی بازنشستگان آغاز شد