تصاویر | عروسی سنتی در قشم

نامه منافقین به ترامپ برای بازنگری در برجام
در تصاویر زیر عروسی سنتی در محله «گیاه دان» قشم را می‌بینید.

نامه منافقین به ترامپ برای بازنگری در برجام