نسبت اخلاق و هنر در زمانه و جامعه ما چیست؟

نامه روحانی به آملی‌لاریجانی درباره پرونده زنجانی/گلایه رهبری از تاسیس یک بانک توسط نهادهای نظامی
«تأملی در نسبت میان اخلاق و هنر از منظر جامعه‌شناسی» موضوع مقدمه کتاب تازه ای از دکتر حسن بلخاری است.

نامه روحانی به آملی‌لاریجانی درباره پرونده زنجانی/گلایه رهبری از تاسیس یک بانک توسط نهادهای نظامی