رونمایی از فاز دوم شبکه ملی اطلاعات در دهه فجر

نامزدهای جایزه خورشیدی معرفی شدند
ایسنا نوشت: نصرالله جهانگرد از رونمایی فازهای دوم و سوم شبکه ملی اطلاعات به ترتیب در دهه فجر و روز ارتباطات سال ۱۳۹۶ خبر داد.

نامزدهای جایزه خورشیدی معرفی شدند