نظر برانکو درباره ضربه چیپ رامین

ناقوس کلیساها صبح فردا در ایران نواخته می‌شود
رامین در بازی پرسپولیس و صبا به فروزان پنالتی چیپ زد و بعد از بازی هم گفت می‌خواست حال او را بگیرد.

ناقوس کلیساها صبح فردا در ایران نواخته می‌شود