پیشنهادهایی برای طرح ترافیک سال ۹۶

ناطق‌نوری: آیت‌الله هاشمی اپوزیسیون نبود، رکن نظام بود
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، گفت: شهرداری تهران مکلف است زیرساخت مناسب برای کنترل ورود موتورسیکلت ها به محدوده طرح ترافیک را ظرف سه ماه ایجاد کند.

ناطق‌نوری: آیت‌الله هاشمی اپوزیسیون نبود، رکن نظام بود