زن و شوهر جوان زیر چرخ‌های سواری کشته شدند

ناشرین بر اساس محتوا مورد حمایت قرار می گیرند
رئیس پلیس راه استان همدان گفت: زن و شوهر 28 و 32 ساله هنگام عبور از عرض یکی از جاده های فرعی رزن بر اثر برخورد خودروی سواری با آنها در دم کشته شدند.

ناشرین بر اساس محتوا مورد حمایت قرار می گیرند