روسیه قصد دارد ۱۰ هواپیمای جنگنده سوخوی-۳۵ به چین تحویل دهد

نابودی ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در ازای ورود یک میلیارد دلار کالای قاچاق
روسیه در سال 2017 به چین 10 هواپیمای جنگنده سوخوی-35 تحویل خواهد داد.

نابودی ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در ازای ورود یک میلیارد دلار کالای قاچاق