۲۰ ساعت برزخی در پلاسکو

ناامیدی سخنگوی آتش‌نشانی: احتمالا همکارانمان زیرآوار پلاسکو به شهادت رسیده‌اند
ایسنا نوشت: عملیات جست‌وجو و آوار برداری حادثه ساختمان پلاسکو در حالی وارد دومین روز خود شد که با گذشت حدود 20 ساعت از حادثه همچنان بیم‌ها و امیدها در خصوص سرنوشت افراد محبوس وجود دارد.

ناامیدی سخنگوی آتش‌نشانی: احتمالا همکارانمان زیرآوار پلاسکو به شهادت رسیده‌اند