تمرینات تیم ملی کونگ فوتوآی سنتی در ارومیه برای اعزام به باکو

نائب رئیس شورای شهر لاهیجان :در آستانه نوروز ، چهره شهر از حضور متکدیان حرفه ای پاکیزه شود
تیم ملی کونگ فوتوآی سنتی کشورمان بعد از تمرینات خود در ارومیه برای مسابقه صلح و دوستی باکو آذربایجان به این کشور اعزام میشود.

نائب رئیس شورای شهر لاهیجان :در آستانه نوروز ، چهره شهر از حضور متکدیان حرفه ای پاکیزه شود