رییس دانشگاه علوم پزشکی لرستان: نگذارید،خطاهای پزشکی رخ دهد و جان بیماران به مخاطره بیفتد

میراسماعیلی: شجاعی و حاج‌صفی برای نام ایران زحمات زیادی کشیده‌اند
اولین نشست کمیته خطای پزشکی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان به ریاست دکتر ساکی رییس دانشگاه علوم پزشکی و با حضور معاونین درمان و آموزشی و دیگر اعضای کمیته در سالن اجتماعات حوزه ریاست برگزار گردید.

میراسماعیلی: شجاعی و حاج‌صفی برای نام ایران زحمات زیادی کشیده‌اند