«سیم آخر» در شبکه افق

میدل‌ایست‌آی: آمریکا مشغول ارزیابی شرایط برای تعیین موضع در قبال برجام است
مجموعه مستند «سیم آخر»، داستان مشاغل سخت در گفتگو با کسانی که به حرفه‌ای دشوار مشغول هستند، نوروز ۹۶ روی آنتن شبکه افق می‌رود.

میدل‌ایست‌آی: آمریکا مشغول ارزیابی شرایط برای تعیین موضع در قبال برجام است