گروه تیرِنگ کنسرت می‌دهد

مک فارلین: ترکیه یک تهدید امنیتی است
امیر اثنی عشری، خواننده گروه تیرِنگ، «با ما دمی…» را در فرهنگسرای نیاوران به روی صحنه می‌برد.

مک فارلین: ترکیه یک تهدید امنیتی است