مردم کره‌شمالی به خیابان آمدند

مولاوردی: وضعیت اشتغال زنان با اصلاح قوانین بهبود می یابد
ایسنا نوشت: هزاران تن از مردم کره شمالی دست به راهپیمایی بزرگی زده و با سر دادن شعارهایی به حمایت از رهبری این کشور پرداختند که در پیام سال نوی 2017 خود برنامه‌هایش را برای پرتاب آزمایشی یک موشک بالستیک با قابلیت رسیدن به آمریکا اعلام کرده بود.

مولاوردی: وضعیت اشتغال زنان با اصلاح قوانین بهبود می یابد