تصاویر | خروج قطار از ریل در هند | ۳۹ نفر کشته شدند

موفقیت چشمگیر سینمای ایران در جشنواره بین المللی فیلم داکا
خروج ۹ واگن یک قطار مسافربری در هند از ریل موجب کشته شدن حداقل 39 نفر تاکنون شد.

موفقیت چشمگیر سینمای ایران در جشنواره بین المللی فیلم داکا