مشکلات استارت‌آپ‌های ایرانی

موضع علی‌‌اف درباره استقلال قره‌باغ
احمد طالبی*

موضع علی‌‌اف درباره استقلال قره‌باغ