تجلیل نیروی انتظامی استان کهگیلویه وبویراحمد از روابط عمومی های برتراستان

موسوی چلک: امید، بزرگترین دستاورد اجتماعی برجام بود
فرمانده نیروی انتظامی استان کهگیلویه وبویراحمد ضمن قدردانی از روابط عمومی هایی که بیشترین همکاری را با ناجا داشتنه اند بیان داشت: گسترش و ایجاد امنیت یک وظیفه ملی و همگانی است

موسوی چلک: امید، بزرگترین دستاورد اجتماعی برجام بود