دو پیکر از زیر زمین پلاسکو خارج شدند/ جستجو در زیر زمین پلاسکو ادامه دارد

موج جدید شهرک سازی صهیونیست‌ها با شروع دولت ترامپ
ایسنا نوشت: دو پیکر از زیرزمین ساختمان پلاسکو خارج شده که یک نفر تحویل عوامل بهشت زهرا شده و کارهای انتقال نفر دوم در حال انجام است.

موج جدید شهرک سازی صهیونیست‌ها با شروع دولت ترامپ