اتهام تازه “جو بایدن” علیه روسیه

موافقت فتح و حماس با تشکیل دولت وحدت ملی
مهر نوشت: معاون رئیس جمهوری آمریکا در مجمع جهانی اقتصاد مدعی شد که روسیه به دنبال دخالت در انتخاباتی است که در سال جاری در کشورهای اروپایی برگزار خواهد شد.

موافقت فتح و حماس با تشکیل دولت وحدت ملی