حمله داعش به موصل ناکام ماند

موارد عفو رهبری از سال ۶۸ تا ۹۵
ایسنا نوشت: منابع عراقی از ناکام ماندن حمله داعش به محله التأمیم در شرق موصل خبر دادند.

موارد عفو رهبری از سال ۶۸ تا ۹۵