تشکر خانواده سیدعلیخانی از پرسپولیسی‌ها و جامعه فوتبال

مهرشاد کارخانی «خداحافظ مریلین مونرو» را می‌سازد
خانواده کاظم سید علیخانی با انتشار پیامی از پیشکسوتان و هواداران پرسپولیس،رسانه‌ها و جامعه فوتبال تقدیر و تشکر کرده و تاکید کردند شرکت پیشکسوتان کهن پرسپولیس نشان داد که دیگر پیشکسوتان تنها نخواهند بود و پشتوانه قابل اتکایی دارند.

مهرشاد کارخانی «خداحافظ مریلین مونرو» را می‌سازد