فیلم | حرف‌های مهم روحانی درباره نفت و سرنوشت تحریم‌ها

مهران مدیری و پسرش در پشت صحنه «ساعت ۵ عصر» | عکس
حسن روحانی همزمان با روز دانشجو در دانشگاه تهران گفت: تمامی تحریم‌ها جز در موراد بانکی حذف شده است.

مهران مدیری و پسرش در پشت صحنه «ساعت ۵ عصر» | عکس