آخرین وضعیت حفاری نفت در دشت آبادان و خلیج فارس

مهدی شفیعی: نگاه مسئولین همدان به جشنواره کودک و نوجوان، بین المللی نیست
معاون مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در امور اکتشاف از انجام پروژه های لرزه نگاری سه بعدی با هدف شناخت تله های چینه ای و ساختمانی با روش پرداخت با تاخیر (Deferred Payment) خبر داد.

مهدی شفیعی: نگاه مسئولین همدان به جشنواره کودک و نوجوان، بین المللی نیست