جلسه ای برای تسهیل صادرات

مهاجم حمله تروریستی استانبول، اتهاماتش را نپذیرفت
دومین جلسه هم‌اندیشی تسهیل صادرات در هفته اخیر به ریاست عبدالرضا غلامی، مدیرکل دفتر صادرات گمرک در ساختمان مرکزی گمرک برگزار شد.

مهاجم حمله تروریستی استانبول، اتهاماتش را نپذیرفت