پیش بینی قیمت نفت تا سال 2020

من نور خورم که قوت جان است
شانا نوشت:در چشم‌انداز سیاست‌های نوین آژانس بین المللی انرژی پیش‌بینی شده است که قیمت نفت تا سال ٢٠٢٠ میلادی به ٧٩ دلار برسد.

من نور خورم که قوت جان است