تصاویر| از همنشینی ناطق و فریدون تا درگوشی حسن خمینی با روحانی در مراسم بزرگداشت آیت‌الله قرهی

«من» به پردیس تئاتر تهران بازگشت
عصر امروز، مراسم بزرگداشت آیت الله قرهی با حضور رئیس دفتر مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و جمعی دیگر از مسئولین برگزار شد.

«من» به پردیس تئاتر تهران بازگشت