پایگاه امداد و نجات سه‌راهی مبارکه از نمونه‌های بارز همکاری با هلال‌ احمر است

منطقه شمال‌شرق در سالجاری هیچگونه آلودگی زیست محیطی نداشته است
رئیس جمعیت هلال‌احمر مبارکه گفت: با توجه به اینکه ماهیت هلال‌احمر در داخل و خارج از کشور از ابتدای شکل‌گیری به‌صورت داوطلبانه پایه‌ریزی شده است، در شهرستان مبارکه نیز بخش بسیاری از این اقدامات با حضور فعال آحاد مختلف مردم و همکاری و مشارکت صنایع هم‌جوار ازجمله فولاد مبارکه انجام‌ شده است.

منطقه شمال‌شرق در سالجاری هیچگونه آلودگی زیست محیطی نداشته است