جنازه یک دپیلمات عراقی در مسکو کشف شد

منصوریان: رحمتی کار خوبی نکرد که آن جمله را نوشت/ اگر بخواهد، رضایت‌نامه‌اش را می‌دهیم
ایرنا نوشت: جنازه یک دیپلمات عراق در سفارت این کشور در مسکو یافت شد و به پزشکی قانونی انتقال یافت.

منصوریان: رحمتی کار خوبی نکرد که آن جمله را نوشت/ اگر بخواهد، رضایت‌نامه‌اش را می‌دهیم