مصرف برق در زمستان چه وضعیتی دارد؟

منصوریان: تیر دروازه مدافع سرسخت سپاهان بود/ با سه خرید غیر قابل مهار می‌شویم
ایسنا نوشت: پیک مصرف برق با ثبت عدد ۳۴ هزار و ۹۴۶ مگاوات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با افزایش ۵۲۰۰ مگاواتی روبرو شد.

منصوریان: تیر دروازه مدافع سرسخت سپاهان بود/ با سه خرید غیر قابل مهار می‌شویم