سیل‌ها به جنگ گرد و خاک خوزستان می‌روند/ نتایج بازدید هوایی وزیر نیرو از کانون‌های ریزگرد

منشا سوءظن و بی‌اعتمادی مردم به سیاستمداران
ایرنا نوشت: مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با اشاره به بازدید هوایی وزیر نیرو از کانون های ریزگرد گفت: طرح پخش سیلاب در کانون های فوق بحرانی گرد و خاک در اطراف اهواز و تامین حقابه تالاب ها به منظور مقابله با ریزگردها عملیاتی می شود.

منشا سوءظن و بی‌اعتمادی مردم به سیاستمداران