افزایش بیماری‌های تنفسی به آلودگی‌هوا مرتبط است یا سرما؟/ آخرین وضعیت شیوع آنفلوآنزای پرندگان در ایران

منازعات جناحی و حساسیت عرصه امنیت ملی
ایسنا نوشت: رییس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفت: به طور طبیعی همزمان با فرارسیدن فصل سرما موارد ابتلا به بیماری‌های واگیر تنفسی افزایش می‌یابد و لازم است افراد مراقبت‌های بیشتری از خود به عمل آورند.

منازعات جناحی و حساسیت عرصه امنیت ملی