تصور غلط زنان درباره سقط جنین

مقدمات سفری خاطره انگیز برایتان مهیاست
مدیرکل دفتر سلامت، جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت با تشریح تصور غلط خانم‌ها درباره سقط جنین گفت: برنامه ریزی برای جلوگیری از سقط‌های غیرقانونی صرفاً در دست وزارت بهداشت نیست و نیاز است مراجع دینی و حوزه‌ها نیز از لحاظ فرهنگی کار کنند.

مقدمات سفری خاطره انگیز برایتان مهیاست