ظرفیت صنعت نساجی در اشتغال‌زایی

مقدماتی جام‌جهانی در اروپا؛بیل و شفچنکو به روسیه نرسیدند!
علیمردان شیبانی*

مقدماتی جام‌جهانی در اروپا؛بیل و شفچنکو به روسیه نرسیدند!