ترامپ رئیس سازمان امنیت ملی آمریکا را انتخاب کرد

مقایسه دو تصویر که نشان می‌دهد رحمتی نسبت به سال گذشته شجاع شده!
مهر نوشت: رئیس جمهور منتخب آمریکا سناتور «دن کوتس» را به عنوان جانشن «جیمز کلاپر» به ریاست سازمان امنیت ملی این کشور منصوب کرد.

مقایسه دو تصویر که نشان می‌دهد رحمتی نسبت به سال گذشته شجاع شده!