دولت روحانی با درآمدهای ارزی چه کرد؟

مقام ارشد سپاه: مسئول حمله به مرزبان‌های ایرانی دولت پاکستان است /به این اقدام پاسخ خواهیم داد
۴۷میلیارد دلار درآمدهای ارزی از محل صادرات غیرنفتی در دولت یازدهم افزایش یافت.

مقام ارشد سپاه: مسئول حمله به مرزبان‌های ایرانی دولت پاکستان است /به این اقدام پاسخ خواهیم داد