عکس | رهبر انقلاب در روزهای سرد ایام جنگ

مقاله علمی را اینطوری قاپ می‌زنند!
تصویری از رهبر انقلاب در یک روز سرد زمستانی در ایام دفاع مقدس.

مقاله علمی را اینطوری قاپ می‌زنند!