سینما در سال ۲۰۱۷ / بازگشت نام‌های آشنا

مقابل استقلال هم خوش‌شانس بودیم هم بدشانس
سال آینده جهان شاهد بازگشت برخی از مشهورترین شخصیت‌ها و فیلم‌های تاریخ سینما خواهد بود.

مقابل استقلال هم خوش‌شانس بودیم هم بدشانس