رونمایی سردار از کفش جدیدش

معرفی نامزدهای بخش ویژه افغانستان جشنواره شعر فجر
سردار آزمون تصویری از کفش جدید خود را منتشر کرد.

معرفی نامزدهای بخش ویژه افغانستان جشنواره شعر فجر