رئیس ستاد انتخابات تهران به مردم: از برگزاری جشن‌هایی که باعث سوءاستفاده احتمالی شود بپرهیزید

معرفی دو مدیر جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان
رئیس ستاد انتخابات تهران و معاون سیاسی استاندار تهران، درباره برگزاری تجمعات انتخاباتی توصیه‌هایی را مطرح کرد.

معرفی دو مدیر جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان