پیش‌بینی درست کاربران خبرآنلاین از نتیجه بازی ایران و قطر

معجزه کی‌روش اولین بلیت روسیه را به نام ایران صادر می‌کند؟
اکثر کاربران خبرآنلاین نتیجه مسابقه ایران و قطر را درست پیش‌بینی کردند.

معجزه کی‌روش اولین بلیت روسیه را به نام ایران صادر می‌کند؟