تصویر عجیب و غریب بازی پرسپولیس و سایپا!

معجزه زیدان برای ثبت رکورد 40بازی بدون شکست‼️
مهدی طارمی بعد از گلزنی به سایپا سمت حامد لک رفت و برایش کری خواند.

معجزه زیدان برای ثبت رکورد 40بازی بدون شکست‼️